Priser

Sunnmøre Maritimes kurs

Bedriftsøkonomiske hensyn gjør ar det er satt opp et minimums antall av deltagere på kursene. Avhengig av kurs og  kursplass.
Sunnmøre Maritime på-roper seg retten til å avlyse kurs der det er for lite påmeldte, eller der det ikke lar seg gjøre å skaffe tilveie pedagogisk personell til undervisningen.

Kurspriser

2 dags kurs i båtførerprøven. ( Helg eller hverdag ) 2300,-
Dagskurs i båtførerprøven. ( Nærmest som forberedelseshjelp til påfølgende eksamen ) 1900,-
Selvstudier. Eksamens gjennomføring. Ikke innført enda
Sjøvettskurs for barn 1900,-
VHF/SRC kurs                                            (+ 739,- til telenor) 1690,-
Priser pr. 07/2015