FAQ

Spørsmål og svar rundt båtførerbevis

Her finner du noen vanlige spørsmål knyttet til båtførerprøven og ordningen med obligatorisk båtførerbevis.

Hva lærer jeg ved å ta Båtførerprøven?

Gjennom Båtførerprøven får du en innføring i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter. Du lærer om lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. Videre får du en innføring i sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødsituasjoner.

Hvor stor båt kan jeg føre med Båtførerbeviset?

Du kan føre fritidsbåt inntil 15 meter. Hvis du er usikker på om du har lov til å føre en båt, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet for nærmere veiledning.

Er båtførerprøven obligatorisk?

Ja. Hvis du skal føre båt over 25 hk, eller 8 meter, må du ha båtførerbevis hvis du er født 1.1.1980 eller senere

Hvor finner jeg lovverket om Båtførerprøven og fritidsbåter?

Lovteksten ligge på Lovdata sine sider. Men på vår nettside ligger det også en egen inforside for båtførerbevis/ICC, hvor det også er linker til gjeldende regelverk.

Hvor gammel må jeg være?

Fra 1. mai 2010 må du ha fylt 14 år før du kan avlegge Båtførerprøven. Du vil da få utstedt Båtførerbevis når du er 16 år.

Kan jeg ta båtførerprøven som privatist?

Ja. Kontakt et av de godkjente testsentrene for å avtale tidspunkt for prøve.

Hvilke regler gjelder for å føre en fritidsbåt?

Du må ha fylt 16 år dersom du skal føre en fritidsbåt med en motorytelse over 10 hk, eller som kan oppnå større fart enn 10 knop, eller som er lengre enn 8 meter. For å føre fritidsbåt med største lengde 15 meter eller mer, må du ha minimum fritidsbåtskippersertifikat. Dette sertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt med bruttotonnasje inntil 50. Kontakt postmottak@sjofartsdir.no for regler om Fritidsskippersertifikat.

Hvordan defineres båtens lengde?

Lengde defineres som skrogets lengde (LH) etter NS-EN ISO 8666 Mindre fartøy – Hoveddata. Skroglengde er distansen mellom to vertikale linjer som skjærer gjennom den fremste og den akterste del av skroget når fartøyet er i korrekt trim på vannet, jfr. vannlinjen. Det er ikke noe i veien for at fremste eller akterste del av skroget kan befinne seg under vann.Skrogets lengde (LH) inkluderer alle strukturelle og faste bestanddeler av fartøyet, så som tre, plastikk eller metallbauger eller akterender. Lengden ekskluderer deler som kan demonteres uten å forårsake skade eller påvirke fartøyets strukturelle intakthet, for eksempel rigg, baugspyd, pulpitt i begge ender av fartøyet, beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer med monteringsbraketter, plater og lignende, dykkerplattformer, badeplattformer, fendere og plankeganger. Lengden ekskluderer ikke avtakbare deler av skroget som fungerer som hydrostatisk eller dynamisk støtte når fartøyet ligger i ro eller er underveis.

Hvor tar jeg Båtførerprøven?

Ta kontakt med Sunnmøre Maritime  

Hva er kravet til bestått test?

Båtførerprøven krever 80 % i totalt resultat, og over 80 % i et nytt emne som dekker spesielt viktig kunnskap for å bestå Båtførerprøven. Innholdet i det nye emnet står i pensum til Båtførerprøven som kunnskap båtføreren absolutt må ha for å kunne føre en båt med minimum av sikkerhet. Prøven trekker etter et definert oppsett, slik at ingen får en identisk båtførerprøve.

Når får jeg beviset?

Dette kommer i posten ca. to-tre uker etter at Norsk Test AS har mottatt resultatet og bilde av deg.

Jeg trenger et engelsk tekst på bevis. Hva gjør jeg?

Teksten på baksiden av Båtførerbeviset gir en bekreftelse av kunnskap på norsk og engelsk.

Jeg har mistet Båtførerbeviset. Hva gjør jeg?

Dersom du mister det gamle beviset, kan du ta kontakt med Norsk Test AS for å få utstedt duplikat.

Hva koster eksamensavgiften for Båtførerprøven? ( Går til staten ;-)

Prisen finner du i gebyrforskriften.